sâmbătă, 3 noiembrie 2012

Revista Învățătorilor Moderni - nr. 21 octombrie, 2012.

Dragi cititori, prieteni!

La data de 18 octombrie, 2012 a apărut Revista  Învățătorilor Moderni - nr. 21 octombrie, 2012.
Pentru abonații de la Poșta Moldovei, azi revista trebuie să ajungă în orice colț al Țării.
Pentru abonații de la Centrul de Resurse Învățătorul Modern, la ISE (str. Doina, 104) Va invităm să veniți la noi!
 

Pentru colegii care nu au reușit perfectarea unui abonament, o puteți face până la 25 NOIEMBRIE- pentru luna decembrie 2012.

Ne întâlnim pe paginile revistei!
Citiți în  acest număr: 
CUPRINS
EDITORIAL
Mariana Marin Aventura învăţării sau învăţarea prin experienţă.....................................................................................3
ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR
Vlad Pâslaru „A preda” sau „a forma” cunoştinţe?............................................................................................................4
Pavel Cerbuşca A învăţa să înveţi..................................................................................................................................................6
Elena Railean Manualul electronic: un model al învăţării prin acţiune.......................................................................9
Valentina Arion Învăţarea prin cooperare................................................................................................................................12
Natalia Secăreanu Metoda descoperirii utilizată în învăţarea matematicii la ciclul primar........................................14
Raisa Negru Tratarea diferenţiată – responsabilitatea şcolii moderne...................................................................15
Svetlana Procopi Importanţa vârstei şcolare primare în procesul de consiliere ..........................................................17
Larisa Nedelciuc Validarea prin experiment a strategiilor educaţionale în vederea studierii textelor folclorice.....18
Aliona Focşa Modalităţi de evaluare a copiilor cu CES..................................................................................................20
Ana-Maria Bădiţa Rolul metodelor de învăţământ folosite în predarea abilităţilor practice la clasele I-IV.........22
Natalia Bolohan Vizita la muzeu în cadrul orelor de istorie în clasa a IV-a....................................................................24
Viorica Măţilă-Parfeni Interesul pentru lectură – sursă pentru dezvoltarea personalităţii elevului
de vârstă şcolară mică.......................................................................................................................................................25
Lidia Botnari Viziuni practice asupra competenţei specifice Lectura, audierea şi interpretarea textelor
literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.......................................................................27
ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE
Nadejda Vicol Rolul şi locul părintelui în dezvoltarea copilului aflat în dificultate................................................28
Ala Ciubuc Politeţea – atitudine superioară de respect pentru semeni..............................................................29
Svetlana Pulber Meseriile părinţilor............................................................................................................................................32
Liana Furdui Mediul înconjurător curat – un mediu sănătos......................................................................................34
Maria Malachii,
Lucia Railean Bunătatea - unitate de măsură a sufletului..............................................................................................36
 Bunătatea. Oră de dirigenţie.........................................................................................................................39
Angela Melenciuc În împărăţia muzicii...........................................................................................................................................41
Ina Pleşca Condeiul toamnei..............................................................................................................................................42
Eugenia Potîrniche Toamna de aur....................................................................................................................................................46
Maria Popa,
Viorica Brânză „Toamna de aur” – o serbare şcolară..........................................................................................................49
Reghina Stolearenco Atât mi-e de-ajuns pentru trai: o ţară, o casă, un grai!.........................................................................50
La mulţi ani, doamna Galina Gatman!........................................................................................................54
BUNE PRACTICI
Maria Malachii Înmulţirea cu numere formate din zeci sau sute întregi.....................................................................55
Aliona Caduc A spune pentru a fi............................................................................................................................................58
Dumitru Guţuleac „Forţa de greutate” ..........................................................................................................................................61
Inga Panainte Matematica distractivă....................................................................................................................................63
ATELIER DIDACTIC
Tamara Lenţa Semănătorilor de lumină, sufletelor blânde, cu ochi de înţelepciune..................................................65
Viorica Rotaru Grigore Vieru, poetul acestui neam ...........................................................................................................67
Cornelia Constantinov În livadă. Proiect în grup. Secvenţă din activitate tematică .............................................................69
Lidia Pogor (Buta) Mă închin în faţa doamnei profesoare.......................................................................................................70
Marina Zugrav Proiectul – metodă de evaluare şi dezvoltare la lecţiile de geografie...........................................70
Veronica Tcaci Ş Şcoala este tot ce auzi şi vezi.........................................................................................................................72
MANAGEMENT ŞCOLAR
Lilia Nucă Evaluarea învăţării bazată pe proiect.........................................................................................................74
Ana Enii Lecţia de educaţie plastică – prilej de dezvoltare a gustului artistic al elevilor.........................76
Elena Berezovskaia Cercul Pedagogic al membrilor AGIRoMd. Jurnalul de impresii..................................................77
Nina Mîndru Învăţătorul Modern – „buletinul de identitate” al profesorului.......................................................78
Elena Ştirbu Excursie-pelerinaj..............................................................................................................................................79
Tatiana Cechina „Sozopol – oraş al trecutului şi al viitorului” ...........................................................................................81
Galina Niţă et al. Din toată inima pentru cei tomnatici. Dedicaţii.....................................................................................83
Un profesor bun se simte în albia sa atât la catedră, cât şi la bucătărie........................................84
Veronica Tcaci Ie-simbol pentru tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte....................................................85
Dedicaţii Adela Serbuşca, un nume notoriu în învăţământul din Republica Moldova..............................87
Lucia Argint-Căldare Merită să încercăm zborul.............................................................................................................................88

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu