vineri, 9 decembrie 2011

A aparut! Decembrie 2011

Dragi colegi - cititori ai  Invatatorului Modern - Revista celor mai buni invatatori!

Toamna se numara bobocii
Iarna se numara bucuriile.

Prima zi de iarna vine cu primele bucurii:
A aparut revista de iarna - decembrie 2011
Pe copertă  - Învăţătoare Lilia Nazarciuc (grad didactic superior) şi clasa I B - Liceul Teoretic Gh. Asachi, mun. Chişinău.
Aflaţi de pe copertă cine este învăţătoarea surorilor gemene a interpretei Aura - Lori şi Beti.
În acest număr aflaţi reţeta Învăţătorului Modern pentru masa de Crăciun şi multe alte surprize!
Are urmatorul Cuprins:
Din 8 decembrie - acasa la Dvs. 

joi, 1 decembrie 2011

Cuprinsul revistei nr. 6 (16) decembrie 2011 De la grup spre echipa

Cuprins
Editorial
Mariana Marin Team building sau de la grup spre echipă.................................................... 3
Învăţător şi cercetător
Lilia Nazarciuc Evoluţia activităţilor desfăşurate în grupuri................................... 4
Pavel Cerbuşca Repere pentru organizarea unei echipe de mediere şcolară......................... 8
Maria Ciubotaru Lucrul în echipă şi succesul şcolar............................................................. 10
Mărioara Albu Învăţarea prin cooperare – avantaje şi limite.................................................. 12
Natalia Cerlat Avantajele şi dezavantajele lucrului în echipă............................................. 13
Angela Cucer
Rodica Busuioc-Pojoga Dimensiunea psihopedagogică a învăţării centrate pe copil............................... 14
Gigliola Ceunaş Strategii utilizate pentru educarea elevilor supradotaţi............................................ 16
Bune practici
Diana Matveev Competiţia intelectuală „Erudit Grup”..................................................................... 19
Svetlana Sănduţă Ajustarea elementelor nonverbale la comunicarea verbală
în povestea „Motanul Încălţat” de Ch. Perrault......................................................................................20
Silvia Balta Circuitul apei în natură. Formele apei în natură...................................23
Ecaterina Râşcan Numerele de la 1-100. Exerciţii şi probleme de gândire logică...............26
Valeriu Procoavă Angela Eşanu Jocuri didactice şi elemente de joc la lecţiile de educaţie tehnologică..........28
Ala Dodon-Sclifos Dominanta cromatică – "Petale de flori" ................................. 31
Învăţător şi diriginte
Ana Bărbieru Eu şi familia ...........................................................................................34
Lucia Palaghioiu Genealogia familiei. Activităţi practice................................................................35
Natalia Pastela Mijloace de transport...........................................................37
Viorica Duşmăneanu Invitaţie la drumeţie......................................................................40
Elizaveta Lupu Caruselul drepturilor şi al obligaţiunilor....................................... 41
Aurica Şram Valori şi motivaţii relevante pentru a lua o decizie în orientarea profesională...........................43
Ana Gangan „În împărăţia matematicii” Tineri, Veseli, Curajoşi .....................46
Silvia Musteaţă Ce? Unde? Când?.............................................................................50
Ina Pleşca În aşteptarea lui Moş Crăciun...................................................... 51
Lucia Laur Carnavalul „Bucuriile Iernii” ...................................................55
Ana Sîrbu Ştiţi voi, oare, ce e şcoala?..........................................................58
Management şcolar
Gabriel Albu Identitatea funcţiei de director al unei unităţi şcolare......................... 61
Constantiun Cucoş Ceva (în materie de educaţie) este putred în Danemarca. Să vedem anume ce......66
Valentina Hâncu Portretul dirigintelui eficient.................................................................68
Lilia Martea Metodele activ-participative şi educaţia estetică......................................70
Atelier didactic
Nina Mîndru „Dacă e vorba despre alimentarea sufletului, apoi cumpăr produse gratis din cărţi"..............72
Svetlana Pulber „Doamne, să nu mă laşi niciodată să fiu mulţumită de mine însămi”.................73
Valentina Arion „Aş vrea să merg cu maşina timpului, în viitor, ca să văd discipolii mei peste o sută de ani”..........74
Eugen Prundea Un nou (posibil) principiu didactic..........................................................................75
Olga Vişchiu Tehnologiile informaţionale – alternativa instruirii tradiţionale în învăţământul primar....... 76
Lilia Ciupercă Dezvoltarea capacităţilor creative la orele de limba română în ciclul primar.............77
Parteneriat educaţional
Stici Alina Copiii şi artele. Atelier Didactic Naţional „Vasile Cioca”.............................78
Re ţeta modernă de la Învăţătorul Modern
Reţeta de la învăţătoarea modernă - Stela Baltag...................................................................................82
Parteneriat educaţional
Tamara Mîrzenco Colegiul Financiar-Bancar „Alexandru Diordiţa” - o inimă plină de bunăvoinţă............84
Stela Cemortan – medalion jubiliar – 70 de ani......................................................................................85
Lilia Nazarciuc Jocul copilăriei "De-a şcoala".................................................88