joi, 21 februarie 2013

cuprins revista februarie 2013


CUPRINS
EDITORIAL
Anton Ilica,
Mariana Marin Un dascăl valoros nu supraviețuiește într-o școală superficială... .................................................3
Profesorul de succes. Despre ce scriem în raportul de autoevaluare?............................................9
Valentina Olaru,
Viorica Negrei Ce este Registrul Dezvoltării Profesionale?
ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR
Aliona Baibarac Individualizarea şi diferenţierea procesului de învăţământ.........................................................10
Galina Aculova Preocupări pentru dezvoltarea profesională.....................................................................................12
Svetlana Rusu Dovezi despre progresul şcolar al elevilor.........................................................................................14
Margareta Guzun Dezvoltarea creativităţii prin intermediul tehnicilor de lucru
la orele de educaţie plastică în ciclul primar.....................................................................................16
Svetlana Sîrbu De la proiectarea eficientă spre succesul lecţiei realizate................................................................18
Anastasia Barbacaru Competenţele unui profesor – succesul elevilor noştri...................................................................21
Stela Baltag Registrul dezvoltării profesionale a cadrului didactic....................................................................23
ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE
Adela Serbuşca
Stela Baltag Sărbătoarea boboceilor.........................................................................................................................27
Ana Mocan Bine aţi venit, bobocei!.........................................................................................................................29
Aliona Caduc Pe cărarea perpetuă a vieţii.................................................................................................................33
Svetlana Gumenco La sfat cu Ion Creangă..........................................................................................................................36
Lilia Martea
Inga Panainte-Alexandru Doi prieteni din lumea copilăriei - Spiridon Vangheli şi Grigore Vieru .....................................40
BUNE PRACTICI
Aurelia Balan Lectura şi observarea textului „Umbreluţe” de Passionaria Stoicescu.........................................43
Liliana Peoglo-Tiron Universul operei epice în balada cultă Paşa Hassan de George Coşbuc......................................47
Lidia Botnari Sufletul operelor epice..........................................................................................................................50
Silvia Alesu Cratima, o problemă?!..........................................................................................................................51
Ala Munteanu Cum percepem lumea din jur. Organele de simţ.............................................................................52
Rodica Gheţu Preacuminte Vinerea – să ne-nveţe a ierta.......................................................................................55
Steluța Guțu Proprietăţile apei. Lecţie-experiment................................................................................................58
Viorica Cucer Compararea și ordonarea numerelor de la 0 până la 20.................................................................61
ATELIER DIDACTIC
Lidia Tentiuc Rolul surselor istorice şi muzeului şcolar în formarea competențelor de cunoaștere și cercetare...64
Olga Balanici Conferinţă de presă simulată în cadrul săptămânii tineretului ...................................................67
Tatiana Balan Principiile didacticii în învăţământul muzical general ................................................................69
Olga Ostaş Resursele media în sprijinul orelor de limbă şi literatură română................................................72
Virginia Mireanu Jocuri didactice la educaţia artistico-plastică..................................................................................75
MANAGEMENT ŞCOLAR
Svetlana Cucoș Parteneriatul familie-grădiniță-școală..............................................................................................77
Ala Solovei Formarea personalităţii prin divinitate.............................................................................................80
Mariana Dogaru Lumea cărţii...........................................................................................................................................81
Anton Ilica Despre competență și despre capacitate „curriculară”....................................................................82
REŢETA
Găină de zile mari de la inspectoarea Ala Solovei!..........................................................................86
Şcoala doctorală a domnului profesor Vlad Pâslaru - o mândrie pentru discipolii săi.............................................................87

duminică, 3 februarie 2013

GENERICUL REVISTEI ÎN LUNILE APRILIE ŞI IUNIEGENERICUL REVISTEI ÎN LUNA APRILIE

LEADERSHIP:
 COMUNICARE, PREZENTARE, 
FAPTE ŞI SUCCES
Termene: până la 1 martie 2013

Cadru de orientare:
 • Leadership  şi echipă
 • Leadership  şi consecvenţă
 • Leadership  şi comunicare
 • Cultura organizaţională 
 • Leadership – planul personal
 • Munca cu omul
 • Comunicarea în public
 • Cum pregătim discursul? 
 • Managementul atenției;
 •  Managementul semnificației;
 • Managementul încrederii;
 • Managementul propriei persoane 
GENERICUL REVISTEI ÎN LUNA IUNIE
 Arta în şcoală!

Termene: până la 10 APRILIE 2013

 • Cadru de orientare:  
 • Atenţie, se joacă teatru!

 •  Cununa cântului şi dansului popular!

 •  Matematică (fizică, chimie, biologie) şi artă.

 •  Paleta magică. Un zâmbet, o floare, un pic de culoare.

 • Literatură şi artă.

Se vor accepta doar materialele care corespund CERINȚELOR DE MAI JOS:
Cerinţe faţă de proiectul didactic publicat în revista Învăţătorul Modern

CERINTE FATA DE ARTICOLE

joi, 20 decembrie 2012

ADEVĂRATELE DARURI ALE LUI MOŞ CRĂCIUN. ReluareADEVĂRATELE DARURI ALE LUI MOŞ CRĂCIUN
Interviu din revista Invatatorul Modern, decembrie, 2009.

Cercetătorii ştiinţelor educaţiei Dr. hab. Vlad PÂSLARU, Dr. Prof. Gabriel ALBU,  Dr. Veronica BÂLICI şi Dr. Conf. Constantin ŞCHIOPU în dialog cu editor-şef  Mariana MARIN

− Onoraţi colegi,  am dori să aflăm dacă dumneavoastră credeţi în Moş Crăciun?

Vlad PÂSLARU – Fireşte!
Gabriel ALBU – Cred în Moş Crăciun. Prin el, putem crede în bine, în sărbătoare, în bunătate. Este o credinţă profundă, stabilă, totală. Ştim, astfel, că este mereu cineva lîngă noi, care ne priveşte cu ochi calmi, binevoitori; stim că nu sîntem singuri şi că nu rămînem singuri. Prin credinţa în Moş Crăciun ştim că avem întotdeauna un aliat şi un duh ales, de bunăcredinţă. Cu Moş Crăciun ne trăim cu încredere viaţa; avem o stare de bine, o stare de linişte, de cumpătare, de tihnă.
Veronica BÂLICI – Cred. Existenţa lui Moş Crăciun ţine de spiritualitatea noastră pe care nu o putem tăgădui sub nici un chip.
Constantin ŞCHIOPU – Cred în Moş Craciunul copilăriei mele, dar, cu  părere de rău, el a rămas întroienit undeva prin satele din sudul republicii. Mi-e foarte dor de el, pentru că îmi punea darurile în poala mamei sau, năstruşnic ori ingenios fiind, le lăsa în buzunarul tatălui.  Eram  nespus de fericit că aveam această poală şi acest buzunar. De mai mulţi ani un alt moş Crăciun, mai orăşenizat, vine la copiii noştri şi le oferă daruri cu aceeaşi mărinimie, de fiecare dată lăsîndu-le, parcă s-ar fi  vorbit cu buneii acestora, fie în buzunarele mele, fie în poala mamei lor.

− Putem vorbi despre valoarea educativă a personajului multaşteptat de copii în prag de sărbători?

Constantin ŞCHIOPU – În acest timp al crizelor economică, politică, morală, psihologică moş Crăciun ne umple pe toţi, inclusiv pe copii, cu speranţe, cu vise. Totodată el ne oferă o lecţie extraordinară: să fim darnici, să nu împărţim oamenii în buni şi răi, în care merită şi care nu merită atenţia noastră. Să nu uităm şi strădaniile celor mici de a avea un comportament exemplar,  de a obţine rezultate bune la învăţătură  etc. cu ceva timp înainte de a veni moşul.

Vlad PÂSLARU – Este una enormă ca putere şi magnifică în orientarea ei pozitivă. Moş Crăciun adună într-o fiinţă tot ce înţeleg copiii, şi nu numai ei, ca adevăr, bine, frumos, dreptate şi libertate, dar mai ales dragoste, dragoste pentru ei, căci copiii nu pot exista fără dragoste, nu cresc, nu se dezvoltă decât dacă sunt iubiţi; ei înşişi nu-şi imaginează un altfel de raport cu oamenii decât unul bazat pe dragoste. Moş Crăciun este ideea de dragoste universală pentru copii, este întruchiparea tuturor valorilor legate de copii şi copilărie. Aceste valori există şi lucrează prin noi, prin oameni, deci Moş Crăciun există, aşa cum existăm şi noi, aşa cum există şi copiii noştri.

Veronica BÂLICI – Bineînţeles. Dincolo de surpriza materială pe care o oferim, stau sentimentele noaste faţă de cei dragi, intenţiile de a le mărturisi mai multe decît pot cuvintele.

Gabriel ALBU – Moşu este o stare sufletească autentică ce învăluie sufletul copilului. Şi, prin starea sufletului copilului, este starea care dă seama de spiritul întregii familii în zilele de sărbătoare.
Prin experienţa lui Moş Crăciun, copilul constată că există întotdeauna cineva care îl vede, îl aude şi îi evaluează gîndurile, cuvintele, atitudinile, dar mai ales, faptele, că există cineva care – dincolo de universul văzut, ştiut şi recunoscutcotidian – vede, aude şi consemnează tot. Mai mult chiar, nu este vorba de o supraveghere şi de o evaluare ostile, crude, răutăcioase, meîndurătoare, ci de unele îngăduitoare, indulgente, înţelegătoare. Moşu îl ajută pe copil să îşi dea mai bine seama că nu poate trece indiferent prin lume, că de el depinde, în bună măsură, starea sufletească a celor din jurul lui. Copilul îşi dă seama, mai devreme sau mai tîrziu, că este important să facă fapte bune, să fie mărinimos, harnic, de ajutor, modest.


– Sîntem curioşi să aflăm dacă vă leagă vreo amintire din copilărie în care apare Moş Crăciun.

Veronica BÂLICI – Adevăratele daruri sînt bucuria de a fi împreună, de a comunica, chinul şi plăcerea de a-ţi încorda imaginaţia şi aptitudinile creative în descoperirea acelui, pe care aproapele îl merită. Şi cărţile, cele mai valoroase cărţi pe care copiii obişnuiţi să şi le ofere, ca cele mai preţioase daruri ale lui Moş Crăciun.
Gabriel ALBU – Prin experienţa lui Moş Crăciun copilul află de practica şi de existenţa cadoului. Un cadou autentic  - înţelege mai devreme sau mai tîrziu copilul – este un lucru dăruit din tot sufletul, cu necondiţionată sinceritate, care nu are o semnificaţie cu el însuşi, ca lucru. Este acel obiect încărcat cu o profundă şi unică semnificaţie afectivă, obiectul cel mai intim legat de iubirea, preţuirea şi respectul dintre oameni. Adevăratele daruri ale lui Moş Crăciun sînt: bucuria copilăriei, atenţia părinţilor, prietenia, optimismul, generozitatea, căldura căminului, starea specială de a fi iubit. El ştie că poate avea încredere în cei care îi sînt aproape.  
Vlad PÂSLARU – Adevăratele daruri ale lui Moş Crăciun nu sunt cele materiale (jucării, alte obiecte), ci dragostea, blândeţea, veselia, tonul jucăuş cu care sunt dăruite. Orice obiect dăruit de Moş Crăciun este de fapt unul  cumpărat şi dăruit de părinţi şi bunici. Dar anume faptul că acestea sunt dăruite de către Zeul Copiilor – Moş Crăciun – le atribuie calitatea de daruri deosebite, pline de farmec, căci ele sunt dăruite împreună cu misterul care adună toate valorile copilăriei.
Constantin ŞCHIOPU – Cel mai mare dar al lui moş Crăciun este faptul că el există şi că  vine la copii. A crede în acest mit este extraordinar. Or, copilul, omul, în general, are nevoie  şi de mituri, mai ales dacă ele îl înnobilează. În rest, nu contează dacă darurile moşului sînt de milioane ori de cîţiva bănuţi. Mai dorite pot fi cîteodată cele două nuci pe care le gaseşti prinse de crenguţa de brad împodobit de  părinţi ori de toţi ai casei cu multă dragoste şi căldură.

– Am vrea să ne împătrtăşiţi din gîndurile Dumneavoastră cu referinţă la adevăratele daruri ale lui Moş Crăciun.


Vlad PÂSLARU – A fost primul brad de revelion la şcoală, în clasa I. Atunci pentru prima dată în viaţă am primit un cadou (un caiet şi un creion, fiecare a câte 2 kop.), pentru că învăţam cel mai bine din clasă. Bucuria, dar şi mândria, a fost nu pentru acele rechizite şcolare, ci pentru faptul de a fi fost remarcat, în faţa întregii şcoli, de către Moş Crăciun. A fost prima dreptate care mi s-a făcut în viaţă, fiind încurajat pentru  că munceam să devin o fiinţă pozitivă. Acum, odată cu înaintarea în vârstă, constat că efortul pentru autodesăvârşire mai degrabă este neglijat şi chiar sancţionat decât lăudat. Şi acest lucru ni se întâmplă din cauza faptului că tot mai puţin credem  în Zeul Copilăriei – Moş Crăciun.
Veronica BÂLICI -  Îmi amintesc de o căciuliţă albă de iarnă pe care mi-a dăruit-o tatăl vitreg, pentru că zicea el, eram cel mai cuminte copil (dintre cei şapte). Mai tîrziu, primul băiat care m-a iubit şi căruia i-am interzis să vină la noi acasă (casa nooastră era mai ruşinoasă parcă, mai plecată spre pămînt şi cu geamuri mai mici, a venit pe un ger ca de Crăciun la uşa mea, a scos o lalea de sub haină şi mi-a spus: am venit, fiindcă în această casă stă cea mai cuminte fată. Cîţiva ani după aceea, fiind studentă deja, în anul întîi (tot un copil încă), am întîlnit-o neaşteptat pe sora mea mai mare, într-un moment foarte greu pentru mine. Şi ea mi-a mărturisit atunci că darul pe care mi l-a pregîătit este pentru faptulş că fiind cuminte, îi sunt cea mai aproape. Întorcîndu-mă asupra acestor evenimente, înţeleg că Moş Crăciun a fost blajin cu mine şi că în chipul în care ne arătăm noi oamenilor, ni se arată şi el nouă.

Constantin ŞCHIOPU –  Cred că cele mai memorabile sînt lecturile  diverselor colinde (Gruia lui Novac etc.) pe care le realizau părinţii noştri pentru noi, în voce, în ajunul Crăciunului. Ele trebuiau să-l aducă pe Moş Crăciun la fereastră.

miercuri, 12 decembrie 2012

A aparut revista nr. 22, decembrie, 2012.


Dragi colegi, a apărut revista nr. 22, decembrie, 2012. 
Lectură plăcută.
P.S: Autorii care nu s-au regăsit în acest cuprins, vor apărea în numărul de februarie. Avalanșa de materiale nu a permis să publicăm toate materialele. Va mulțumim anticipat pentru înțelegere. 
Ne întâlnim în anul 2013.


CUPRINS
EDITORIAL
Mariana Marin
Constantin Cucoş Educaţia este vehiculul care ne poate scăpa de crize.....................3
ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR
Pavel Cerbuşca Problema statutului liceului în Republica Moldova: opţiuni pentru asigurarea
unui învăţământ de calitate....................................................6
Nina Mîndru Competenţa de comunicare – o problemă? ....................................................8
Larisa Nedelciuc Atelier de lectură şi creaţie la limba şi literatura română....................................10
Nelea Globu Lectura – calea spre ţărmurile artei.................................................13
Ema Agachi Metode active de valorificare a potenţialului creativ al elevului...............................16
La mulţi ani, doamna Daria Ciuhrii!.............................................18
Aliona Aftene Învăţământul simultan - o ecuaţie cu mai multe necunoscute..................19
Liliana Cornelia Flueraş Tratarea diferenţiată a elevilor – premisă a succesului şcolar................23
ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE
Tatiana Constantinov Concursul „învăţătura aduce bani”...............................30
Tatiana Sîrbu,
Tatiana Matcovschi,
Virginia Pînzari Balul boboceilor.................................................31
Nina Toma Isprăvile lui Guguţă................................34
Liuba Grapila Carnavalul din pădure........................................35
Parascovia Sandu Sunt prietenul tău la bine şi la rău......................................39
BUNE PRACTICI
Inga Panainte-Alexandru Călătorie în Ţara Numerelor..................................41
Anghelina Ceapă A fi păpuşar e greu, dar interesant.....................................44
Svetlana Pulber Animale domestice............................................45
Lidia Cazemir Mişcarea aerului. Lecţie-experiment...............................47
Alina Vrabii Abordări practice în lectura şi reflecţia textului „Mărinimie”, de Emil Gîrleanu...........49
Lilia Martea Albumul familiei..................................................51
Lidia Procopovici Pasărea albă a copilăriei mele (fragment), după Ion Druţă. Lectură şi reflecţie.....54
ATELIER DIDACTIC
Lucia Railean,
Maria Malachii Proiectul individual şi de grup – modalitate de activizare a potenţialului creator al elevilor..............56
Elena Ţurcan Cititorul şi universul artistic al personalităţii literare - Marin Preda..............58
Galina Leahu Proiectul Invitaţie la lectură....................................60
Tatiana Paladuţa Chemarea cărţii...........................................61
Ludmila Gliboceanu Activităţi muzical-didactice şi tehnologiile utilizate în cadrul orelor de Armonie............62
Svetlana Moscovciuc Rolul decorativ al liniei în covorul ţărănesc ..................63
Tatiana Placinta Educaţia fizică: o verigă importantă în dezvoltarea elevului.............65
Lidia Botnari Modalităţi de interpretare a operelor lirice............................66
Silvia Cireş Jocul de mişcare - mijloc eficient de dezvoltare fizică a elevului din treapta primară............67
MANAGEMENT ŞCOLAR
Svetlana Cebotari Să creăm o societate deschisă pentru persoanele cu cerinţe educative speciale...........69
Mariana Marin Preparandia - 200 - prima şcoală pedagogică în spaţiul românesc..................73
Svetlana Corotchi „Bune practici în şcoala centrată pe copil”.........................74
Inga Saftenco
Angela Pşenicinîi Sportul dă zile vieţii şi viaţă zilelor..................75
Dăruieşte-ţi lumina şi căldura sufletească...........................78
Jurnal de impresii Atelierul Didactic Naţional Scrierea articolelor în publicaţiile de specialitate............78
REŢETA MODERNĂ DE LA ÎNVĂŢĂTORUL MODERN
Cornelia Constantinov
Elena Berezovskaia Budincă împărătească de la învăţătorii moderni din Ialoveni ...........82
PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Constantin Cucoş Periplu de suflet prin Basarabia cea frumoasă…............................83
Nota redacţiei Pavel Cerbuşca – model de competenţă profesională, ascensiune şi demnitate.....................86
Pavel Cerbuşca Educaţia – prioritate naţională...................................87

sâmbătă, 3 noiembrie 2012

Revista Învățătorilor Moderni - nr. 21 octombrie, 2012.

Dragi cititori, prieteni!

La data de 18 octombrie, 2012 a apărut Revista  Învățătorilor Moderni - nr. 21 octombrie, 2012.
Pentru abonații de la Poșta Moldovei, azi revista trebuie să ajungă în orice colț al Țării.
Pentru abonații de la Centrul de Resurse Învățătorul Modern, la ISE (str. Doina, 104) Va invităm să veniți la noi!
 

Pentru colegii care nu au reușit perfectarea unui abonament, o puteți face până la 25 NOIEMBRIE- pentru luna decembrie 2012.

Ne întâlnim pe paginile revistei!
Citiți în  acest număr: 
CUPRINS
EDITORIAL
Mariana Marin Aventura învăţării sau învăţarea prin experienţă.....................................................................................3
ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR
Vlad Pâslaru „A preda” sau „a forma” cunoştinţe?............................................................................................................4
Pavel Cerbuşca A învăţa să înveţi..................................................................................................................................................6
Elena Railean Manualul electronic: un model al învăţării prin acţiune.......................................................................9
Valentina Arion Învăţarea prin cooperare................................................................................................................................12
Natalia Secăreanu Metoda descoperirii utilizată în învăţarea matematicii la ciclul primar........................................14
Raisa Negru Tratarea diferenţiată – responsabilitatea şcolii moderne...................................................................15
Svetlana Procopi Importanţa vârstei şcolare primare în procesul de consiliere ..........................................................17
Larisa Nedelciuc Validarea prin experiment a strategiilor educaţionale în vederea studierii textelor folclorice.....18
Aliona Focşa Modalităţi de evaluare a copiilor cu CES..................................................................................................20
Ana-Maria Bădiţa Rolul metodelor de învăţământ folosite în predarea abilităţilor practice la clasele I-IV.........22
Natalia Bolohan Vizita la muzeu în cadrul orelor de istorie în clasa a IV-a....................................................................24
Viorica Măţilă-Parfeni Interesul pentru lectură – sursă pentru dezvoltarea personalităţii elevului
de vârstă şcolară mică.......................................................................................................................................................25
Lidia Botnari Viziuni practice asupra competenţei specifice Lectura, audierea şi interpretarea textelor
literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.......................................................................27
ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE
Nadejda Vicol Rolul şi locul părintelui în dezvoltarea copilului aflat în dificultate................................................28
Ala Ciubuc Politeţea – atitudine superioară de respect pentru semeni..............................................................29
Svetlana Pulber Meseriile părinţilor............................................................................................................................................32
Liana Furdui Mediul înconjurător curat – un mediu sănătos......................................................................................34
Maria Malachii,
Lucia Railean Bunătatea - unitate de măsură a sufletului..............................................................................................36
 Bunătatea. Oră de dirigenţie.........................................................................................................................39
Angela Melenciuc În împărăţia muzicii...........................................................................................................................................41
Ina Pleşca Condeiul toamnei..............................................................................................................................................42
Eugenia Potîrniche Toamna de aur....................................................................................................................................................46
Maria Popa,
Viorica Brânză „Toamna de aur” – o serbare şcolară..........................................................................................................49
Reghina Stolearenco Atât mi-e de-ajuns pentru trai: o ţară, o casă, un grai!.........................................................................50
La mulţi ani, doamna Galina Gatman!........................................................................................................54
BUNE PRACTICI
Maria Malachii Înmulţirea cu numere formate din zeci sau sute întregi.....................................................................55
Aliona Caduc A spune pentru a fi............................................................................................................................................58
Dumitru Guţuleac „Forţa de greutate” ..........................................................................................................................................61
Inga Panainte Matematica distractivă....................................................................................................................................63
ATELIER DIDACTIC
Tamara Lenţa Semănătorilor de lumină, sufletelor blânde, cu ochi de înţelepciune..................................................65
Viorica Rotaru Grigore Vieru, poetul acestui neam ...........................................................................................................67
Cornelia Constantinov În livadă. Proiect în grup. Secvenţă din activitate tematică .............................................................69
Lidia Pogor (Buta) Mă închin în faţa doamnei profesoare.......................................................................................................70
Marina Zugrav Proiectul – metodă de evaluare şi dezvoltare la lecţiile de geografie...........................................70
Veronica Tcaci Ş Şcoala este tot ce auzi şi vezi.........................................................................................................................72
MANAGEMENT ŞCOLAR
Lilia Nucă Evaluarea învăţării bazată pe proiect.........................................................................................................74
Ana Enii Lecţia de educaţie plastică – prilej de dezvoltare a gustului artistic al elevilor.........................76
Elena Berezovskaia Cercul Pedagogic al membrilor AGIRoMd. Jurnalul de impresii..................................................77
Nina Mîndru Învăţătorul Modern – „buletinul de identitate” al profesorului.......................................................78
Elena Ştirbu Excursie-pelerinaj..............................................................................................................................................79
Tatiana Cechina „Sozopol – oraş al trecutului şi al viitorului” ...........................................................................................81
Galina Niţă et al. Din toată inima pentru cei tomnatici. Dedicaţii.....................................................................................83
Un profesor bun se simte în albia sa atât la catedră, cât şi la bucătărie........................................84
Veronica Tcaci Ie-simbol pentru tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte....................................................85
Dedicaţii Adela Serbuşca, un nume notoriu în învăţământul din Republica Moldova..............................87
Lucia Argint-Căldare Merită să încercăm zborul.............................................................................................................................88

duminică, 16 septembrie 2012

Genericul revistei Invatatorul Modern in luna decembrie:


... pentru doritorii de a publica in revista Invatatorul Modern
 
Genericul revistei Invatatorul Modern in luna decembrie: 

Aceste probleme... cu probleme!
Sugestii:
Probleme matematice. Probleme ale lecturii. Probleme de lingvistica. Probleme ale educatiei artistice. Probleme ale educatiei fizice. Probleme ale educatiei tehnologice. Probleme ale educatiei. Probleme ale scolii.

P. S. Nu uitati si de solutii pentru aceste probleme.

Termene: 1 noiembrie 2012, ora 23.00.


CERINTE FATA DE ARTICOLE:

Sfaturi pentru articole la anumite rubrici: 

Bune Practici. Proiecte didactice (secvenţe) ale lecţiilor. Materiale didactice confecţionate (fotografiate, scanate la cea mai bună calitate) cu explicarea paşilor tehnologici
Fotografii educaţionale (metode în imagini) cu explicarea conţinutului. Fotografii sau scheme de panouri, planşe demonstrative confecţionate de D-stră, cu explicaţii şi recomandări.
Învăţător şi diriginte. Sugestii metodologice de organizare a activităţilor extradidactice, a excursiilor, a cercurilor, a întâlnirilor cu scriitorii, a concursurilor, a şedinţelor cu părinţii
Scenarii ale serbărilor şcolare (cu indicarea autorilor poeziilor, cu indicarea cuvintelor, autorilor cântecelor folosite (e de dorit şi notele muzicale sau resursa web (linkul) la crea poate fi găsită melodia)).
Forum. Participant-forum: Se prezintă un răspuns succint (până la 10 enunţuri) la întrebarea anunţată prealabil.
Expert-forum: Dacă întrebarea-polemică anunţată la rubrica Forum este problema D-stră de cercetare, atunci puteţi să ne expediaţi un articol detaliat cu indicarea referinţelor bibliografice.
Învăţător şi cercetător. Materiale examinate din punct de vedere ştiinţific, cu exemplificări ale demersului experienţial de la clasă, cu elemente de originalitate, cu studii individuale asupra problemei, structura fiind aproximativ următoarea: actualitate, definirea problemei, ipoteză, descrierea elementului de noutate, obiective, experienţe, recomandări, concluzii, etc.
Cuvinte-cheie (până la 6 cuvinte). Rezumate în limbile română şi franceză, engleză (în volum de pînă la 200 de cuvinte); Recenzie externă sau internă semnată de un specialist avizat în domeniul respectiv, deţinător al titlului ştiinţific (dr., dr. hab.) şi confirmarea semnăturii în modul stabilit.
Atelier didactic. Descriere unor metode, tehnici, forme de organizare propuse de în genericul revistei, după următorul algoritm: Denumirea metodei, obiectiv, resurse, procedura de organizare şi descrierea impactului, după posibilităţi se prezintă şi fotografii. Până la 15 enunţuri.

N.B. Rezultatele concursurilor de fotografii, de obicei sunt expuse pe coperta revistei. Se admit fotografii realizate în şedinţe-foto speciale, cu tehnologii performante (pentru a nu întâmpina probleme poligrafice).
Elementul creativ şi originalitatea este cel mai bun secret pentru a câştiga concursul.